ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: Σχόλια αναφορικά με την τροπικότητα/ες στα κριτήρια

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: Σχόλια αναφορικά με την τροπικότητα/ες στα κριτήρια

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σε συνέχεια σχετικής τοποθέτησής μου για την Τράπεζα Θεμάτων την 26/10/2021,

θα ήθελα να συμπληρώσω κάποια σχόλια που ξέχασα στη ροή των παρατηρήσεών μου. Αυτά αναφέρονται στα σχετικά με την τροπικότητα/ες και ειδικότερα στο ρόλο των εγκλίσεων, που κάποιοι συνάδελφοι θεματοθέτες αναδεικνύουν ή αφήνουν να αναδειχθεί σε προτεινόμενα κριτήρια και που άλλοι συνάδελφοι σχολίασαν υπαινισσόμενοι προφανώς παλαιότερες (ή και «τρέχουσες» ακόμα για πολλούς) συζητήσεις περί του ρόλου των εγκλίσεων στην εξέταση. Θα ήθελα λοιπόν συμπληρωματικά να σχολιάσω τα παρακάτω:

  • Ο σχολιασμός του μηνύματος με την έκφραση της υποκειμενικής στάσης του ομιλητή ονομάζεται τροπικότητα.
  • Με βάση όμως τα εγχειρίδια (Γλωσσάρι όχι υποχρεωτική διδασκαλία – προτείνεται να αξιοποιείται, Γραμματική Χ’’Σαββίδη δεν διανεμήθηκε στο μαθητή) και την ύλη εξέτασης, ο μαθητής δεν γνωρίζει/δεν υποχρεούται να γνωρίζει προς εξέταση τους όρους «δεοντική», «επιστημική» τροπικότητα, καθώς και το ρόλο των εγκλίσεων.
  • Στην Τράπεζα Θεμάτων στο πεδίο των προδιαγραφών υποβολής θεμάτων, το ΙΕΠ αναφέρει σχετικά: “Οι επιστημονικές ομάδες, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που θα εκπονήσουν θέματα για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τους τα θεσμικά κείμενα τα οποία αφορούν τις οδηγίες διδασκαλίας, την εξεταστέα ύλη και τον τρόπο αξιολόγησης κάθε μαθήματος, σε συνάρτηση πάντα με το οικείο Πρόγραμμα Σπουδών. Τα θέματα χρειάζεται να είναι διατυπωμένα με ακρίβεια και σαφήνεια, χωρίς γενικόλογες, στριφνές ή γριφώδεις διατυπώσεις και αδόκιμο λεξιλόγιο. Αντίθετα, είναι σημαντικό να διατυπώνονται κατά τρόπο που να διευκολύνει την πλήρη κατανόηση των ζητουμένων από τους μαθητές και τις μαθήτριες”.
  • Επίσης, το Νοέμβριο 2020 σε επιμόρφωση που πραγματοποιήθηκε από το ΙΕΠ και την οποία έχω σχολιάσει αναλυτικά από 13/12/2020 σε σειρά από video στο κανάλι μου My name is Teacher (δείτε το υλικό παρακάτω), αναφέρθηκε χαρακτηριστικά το εξής: “Μιλάμε για τροπικότητες χωρίς να πούμε τον όρο”

  • Κατά συνέπεια, μια άσκηση όπως η 3ο Υποερώτημα/5 του 14568 κριτηρίου της Β’ Λυκείου μπορεί να προσεγγισθεί κειμενοκεντρικά και να απαντηθεί με βάση το νόημα του κειμένου.

Για οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις κριτηρίων που δημοσιεύονται σχετικά με εγκλίσεις -άμεσα ή έμμεσα- και για οτιδήποτε άλλο που αφορά το μάθημα, παραμένω στη διάθεσή σας!

Φ.Π.