ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ν. Γλώσσας: “Τίτλοι, Επικ. Πλαίσια, Συγκρίσεις, Πολυτροπικά” | 2h | Κυριακή 26/3/2023, ώρα 10 πμ-12 μμ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ν. Γλώσσας: “Τίτλοι, Επικ. Πλαίσια, Συγκρίσεις, Πολυτροπικά” | 2h | Κυριακή 26/3/2023, ώρα 10 πμ-12 μμ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ν. Γλώσσας: “Τίτλοι, Επικ. Πλαίσια, Συγκρίσεις, Πολυτροπικά” | 2h | Κυριακή 26/3/2023, ώρα 10 πμ-12 μμ

– Η διάρκεια θα είναι 2 ώρες (προγραμματίζεται για Κυριακή 26/3/2023 το πρωί και ώρα 10 πμ-12 μμ)
Θα παρουσιαστούν πολλά πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές με βάση τις τελευταίες οδηγίες και επιμορφώσεις
– Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να αποστείλουν εκ των προτέρων τις ερωτήσεις που θα ήθελαν να απαντηθούν
– το κόστος 25 ευρώ
– θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
– θα παραδοθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Ενημερώστε με για το ενδιαφέρον σας με mail στο [email protected] ή inbox με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο!).
Ευχαριστώ!