ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / “Διδάσκοντας το θέμα Β’ για… το μαθητή με τη μέθοδο D.A.T. : Διαχείριση ερωτήσεων, διερεύνηση μαθησιακών αναγκών, στόχευση απαντήσεων” / Κυριακή 13 Μαρτίου 2022, 11 πμ – 2 μμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / “Διδάσκοντας το θέμα Β’ για… το μαθητή με τη μέθοδο D.A.T. : Διαχείριση ερωτήσεων, διερεύνηση μαθησιακών αναγκών, στόχευση απαντήσεων” / Κυριακή 13 Μαρτίου 2022, 11 πμ – 2 μμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / “Διδάσκοντας το θέμα Β’ για… το μαθητή με τη μέθοδο D.A.T. : Διαχείριση ερωτήσεων, διερεύνηση μαθησιακών αναγκών, στόχευση απαντήσεων” / Κυριακή 13 Μαρτίου 2022, 11 πμ – 2 μμ.
Διδάσκοντας το θέμα Β’ για… το μαθητή με τη μέθοδο D.A.T. !
– Διαχείριση της παράδοσης του θέματος Β’ με τη βοήθεια του καινοτόμου εργαλείου διδακτικής D.A.T. (Do After That)… : τι μας ρωτούν, τι γνωρίζουν, τι θέλουν να μάθουν, τι μπορούν να μάθουν και πως θα βοηθήσουμε τους μαθητές μας να μάθουν περισσότερα, πιο εύκολα και πιο αποδοτικά!
– Η διδακτική μεθοδολογία D.A.T. από το Σχολείο Διδακτικής για πρώτη φορά σε εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα!
– Η διάρκεια θα είναι 3 ώρες
– το κόστος 25 ευρώ
– ενδέχεται να ακολουθήσει δεύτερη συνάντηση, αν οι συμμετέχοντες/ουσες εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον
– θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
– θα παραδοθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Ενημερώστε με για το ενδιαφέρον σας με mail στο [email protected] ή με μήνυμα inbox με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο!).
Ευχαριστώ!