ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ / Υποδειγματική διδασκαλία: “ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ/Δ’ Θέμα (γ’): Διόρθωση: τα γραπτά στην τάξη” | 2h | Κυριακή 27/11/2022, ώρα 9-11 πμ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ / Υποδειγματική διδασκαλία: “ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ/Δ’ Θέμα (γ’): Διόρθωση: τα γραπτά στην τάξη” | 2h | Κυριακή 27/11/2022, ώρα 9-11 πμ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ / Υποδειγματική διδασκαλία: “ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ/Δ’ Θέμα (γ’): Διόρθωση: τα γραπτά στην τάξη” | 2h | Κυριακή 27/11/2022, ώρα 9-11 πμ – Η διάρκεια θα

Read more