ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ για: 1) Α’ ΘΕΜΑ, 2) Γ’ ΘΕΜΑ, 3) Πολυτροπικά Κείμενα / Για Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022, 10 πμ – 1 μμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ για: 1) Α’ ΘΕΜΑ, 2) Γ’ ΘΕΜΑ, 3) Πολυτροπικά Κείμενα / Για Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022, 10 πμ – 1 μμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ για τα παρακάτω αντικείμενα:
1) Α’ ΘΕΜΑ (Περίληψη) 2) Γ’ ΘΕΜΑ (Λογοτεχνία) 3) Πολυτροπικά Κείμενα (σύγκριση-ανάλυση-γραφή) / Για Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022, 10 πμ – 1 μμ
– Η διάρκεια θα είναι 3 ώρες
– το κόστος 25 ευρώ (λόγω επιδότησης)
– θα διατεθούν -λόγω επιδότησης- περιορισμένες θέσεις
– θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
– θα παραδοθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Ενημερώστε με για το ενδιαφέρον σας με mail στο [email protected] ή με μήνυμα inbox με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο!).
Ευχαριστώ!