ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ / Υποδειγματική διδασκαλία: “Πώς προετοιμάζω την Α’ Λυκείου για τις Πανελλαδικές – Τα κρίσιμα σημεία (β’)” | 2h | Κυριακή 5/3/2023, ώρα 10 πμ-12 μμ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ / Υποδειγματική διδασκαλία: “Πώς προετοιμάζω την Α’ Λυκείου για τις Πανελλαδικές – Τα κρίσιμα σημεία (β’)” | 2h | Κυριακή 5/3/2023, ώρα 10 πμ-12 μμ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ / Υποδειγματική διδασκαλία: “Πώς προετοιμάζω την Α’ Λυκείου για τις Πανελλαδικές – Τα κρίσιμα σημεία (β’)” | 2h | Κυριακή 5/3/2023, ώρα 10 πμ-12 μμ

– Η διάρκεια θα είναι 2 ώρες (προγραμματίζεται για Κυριακή 5/3/2023 το πρωί και ώρα 10 πμ-12 μμ)
Θα παρουσιαστούν πολλά πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές με βάση τις τελευταίες οδηγίες και επιμορφώσεις (αυτή την εβδομάδα ΠΡΟΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ)
– Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να αποστείλουν δικά τους γραπτά για τις εφαρμογές υποδειγματικής διόρθωσης
– το κόστος 25 ευρώ
– θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
– θα παραδοθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Ενημερώστε με για το ενδιαφέρον σας με mail στο [email protected] ή inbox με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο!).
Ευχαριστώ!