ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ / Υποδειγματική διδασκαλία: “Πώς προετοιμάζω την Α’ Λυκείου για τις Πανελλαδικές – Τα κρίσιμα σημεία (α’)” | 2h | Κυριακή 19/2/2023, ώρα 9-11 πμ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ / Υποδειγματική διδασκαλία: “Πώς προετοιμάζω την Α’ Λυκείου για τις Πανελλαδικές – Τα κρίσιμα σημεία (α’)” | 2h | Κυριακή 19/2/2023, ώρα 9-11 πμ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ / Υποδειγματική διδασκαλία: “Πώς προετοιμάζω την Α’ Λυκείου για τις Πανελλαδικές – Τα κρίσιμα σημεία (α’)” | 2h | Κυριακή 19/2/2023, ώρα 9-11 πμ

– Η διάρκεια θα είναι 2 ώρες (προγραμματίζεται για Κυριακή 19/2/2023 το πρωί και ώρα 9-11 πμ)
– Θα ακολουθήσει ένα μέρος ακόμα (εφόσον οι συμμετέχοντες/ουσες συμφωνήσουν) με δεδομένα το εύρος των απαιτήσεων και τις ανάγκες των συμμετεχόντων/ουσών
Θα παρουσιαστούν πολλά πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές με βάση τις τελευταίες οδηγίες και επιμορφώσεις
– Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να αποστείλουν δικά τους γραπτά για τις εφαρμογές υποδειγματικής διόρθωσης
– το κόστος 25 ευρώ (για το καθένα)
– θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
– θα παραδοθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Ενημερώστε με για το ενδιαφέρον σας με mail στο [email protected] ή inbox με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο!).
Ευχαριστώ!