Ατομικά προγράμματα (personal training) ή groups Διδακτικής στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία και στην Ιστορία

Ατομικά προγράμματα (personal training) ή groups Διδακτικής στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία και στην Ιστορία

Το Σχολείο μας -μετά από απαίτηση πολλών συναδέλφων- αποφάσισε να σχεδιάσει και να λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο 2021 (ή και νωρίτερα κατ’ απαίτηση των ενδιαφερομένων) Προγράμματα Διδακτικής σε ατομικό επίπεδο ή ακόμα και σε groups 2 ή 3 ατόμων, εφόσον βέβαια συμφωνούν μεταξύ τους και το ζητούν οι ίδιοι. Τα μαθήματα που υποστηρίζονται είναι όσα ήδη παραδίδονται από το Σχολείο μας.

Μας χαροποιεί ιδιαίτερα που πολλοί συνάδελφοι μας υπέδειξαν την ανάγκη αυτής της παροχής, γεγονός που φανερώνει πως ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του Σχολείου εξυπηρέτησε είτε τους ίδιους είτε φιλικά τους πρόσωπα που φοίτησαν στο Σχολείο και παρακολούθησαν τα προγράμματά μας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή στο facebook με μήνυμα inbox. Σας ευχαριστούμε!