Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Ν. Γλώσσας: Το πρόβλημα του οικείου και του ανοίκειου στη γλώσσα (Δείτε απόσπασμα)

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Ν. Γλώσσας: Το πρόβλημα του οικείου και του ανοίκειου στη γλώσσα (Δείτε απόσπασμα)
Αγαπητοί συνάδελφοι,
“Το πρόβλημα του οικείου και του ανοίκειου στη γλώσσα και η παγίδευση στην ασφάλεια της καθημερινής ομιλίας” αποτελεί το βασικό άξονα και το κύριο διακύβευμα του νέου Προγράμματος Σπουδών για το Γλωσσικό μάθημα.
Αυτή την ιδιαίτερα εύστοχη διατύπωση των συντακτών, που -για την ακρίβεια- στο σύνολο της είχε διατυπωθεί σε παλαιότερο κείμενο, επέλεξα να θέσω ως άξονα μιας σειράς ασκήσεων και δημιουργικών γλωσσικών δραστηριοτήτων κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για το έργο στις ΗΠΑ.
Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πως το πρόγραμμα εγκρίθηκε και σύντομα θα δημοσιευθεί η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας.
Οι μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργαστούν ως εγγεγραμμένα μέλη του Σχολείου Διδακτικής “Pantopoulos Teaching Project” με ειδικό καθεστώς ευέλικτης μηνιαίας συνδρομής, ενώ τα ενδιαφερόμενα Φροντιστήρια Μ.Ε. ως Επιστημονικοί Συνεργάτες κατοχυρώνοντας δικαίωμα γεωγραφικής αποκλειστικότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα “Ας μιλήσουμε (για) τη γλώσσα μας!” μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο [email protected] με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας. Περισσότερα νέα σύντομα! Σας ευχαριστούμε!
Ευχαριστούμε για τα σχόλια σας! Αυτά μας ωθούν να συνεχίζουμε…