Σχολείο Διδακτικής “Pantopoulos Teaching Project”

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ *

 • Το Σχολείο Διδακτικής “Pantopoulos Teaching Project” λειτουργεί και παρέχει υποστήριξη στους εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς-μέλη του κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Ιούνιο (10 μήνες/έτος).
 • Τα εγγεγραμμένα μέλη υποστηρίζονται στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας και Ιστορίας για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο από τις 9 πμ μέχρι τις 10 μμ.
 • Η υποστήριξη υλοποιείται με απευθείας τηλεφωνική κλήση στο 6937714026 ή με βιντεοκλήση σε Viber/Messenger (μετά από συνεννόηση) ανάλογα με τις ώρες και τις συνθήκες.
 • Στις παροχές περιλαμβάνονται κάθε μήνα δυο (2) ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια 2 ωρών με θεματολογία γενικού περιεχομένου από τα διδακτικά αντικείμενα που υποστηρίζονται (απορίες, επισημάνσεις, κλπ). Επισημαίνεται πως αν υπάρχουν ανάγκες των εκπαιδευομένων μπορεί να προσφερθεί και τρίτο ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο, καθώς και έκτακτη ατομική συνεδρία μετά από συνεννόηση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ “Pantopoulos Teaching Project”

 • Η Πιστοποίηση Διδακτικής “Pantopoulos Teaching Project” είναι το προϊόν μιας πορείας τριών δεκαετιών (1989-σήμερα) στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 17 ετών φοίτησης σε κλειστό Σχολείο Διδακτικής κατά το ισραηλινό μοντέλο.
 • Η εκπαίδευση ονομάζεται «Εξελιγμένα Μοντέλα Διδακτικής για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές» και βασίζεται στη διερεύνηση των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευομένων.
 • Η Πιστοποίηση Διδακτικής “Pantopoulos Teaching Project” χορηγείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
 • Η χορήγησή της προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση ενός κύκλου 13 μαθημάτων/ενοτήτων.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέγουν να παρακολουθήσουν τις ενότητες όταν αυτές ανακοινώνονται.
 • Η διαδικασία θα είναι η εξής: 1) Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση ενότητας. 2) ** Συμμετοχή σε Σεμινάριο 2 ωρών για διδασκαλία του αντικειμένου και οδηγίες για μελέτη. 3) Συνεργασία με τον εκπαιδευτή σε όλη τη διάρκεια της περιόδου μελέτης τόσο κατά τα 2ωρα ελεύθερα σεμινάρια (2/μήνα) όσο και με προσωπική επικοινωνία μετά από συνεννόηση. 4) Όταν ο εκπαιδευόμενος θεωρεί ότι έχει ολοκληρώσει τη μελέτη, συμμετέχει σε νέο ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάριο/Συνεργατική Συζήτηση/Εξέταση της ενότητας με διάρκεια 2 ώρες, στο οποίο και ολοκληρώνεται -με ανταλλαγή απόψεων και επισημάνσεις- η παρακολούθηση της ενότητας.
 • Στο τέλος του κύκλου απονέμεται η Πιστοποίηση Διδακτικής “Pantopoulos Teaching Project”.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Η συμμετοχή και παροχή υποστήριξης στο Σχολείο Διδακτικής δεν υποχρεώνει σε συμμετοχή στη διαδικασία για την Πιστοποίηση Διδακτικής “Pantopoulos Teaching Project”.
 • Η διαδικασία για την Πιστοποίηση Διδακτικής “Pantopoulos Teaching Project” προϋποθέτει την ετήσια συμμετοχή στο Σχολείο Διδακτικής.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εκτός πακέτου)

 • Το Σχολείο Διδακτικής προσφέρει στα μέλη του και μια σειρά από μαθήματα ελεύθερης επιλογής, η οποία θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα διδακτικά αντικείμενα.
 • Αυτά θα παραδίδονται από πιστοποιημένους συνεργάτες του Σχολείου Διδακτικής με τη μορφή προγραμματισμένων σεμιναρίων (ενδεχομένως και περισσοτέρων του ενός ανά αντικείμενο) και θα κοστολογούνται ανεξάρτητα από τη συμμετοχή στο Σχολείο και την Πιστοποίηση, εφόσον επιλέγονται. ***
 • Για τα σεμινάρια των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής και το κόστος τους θα γίνεται ανακοίνωση από τους εκπαιδευτές εντός της πλατφόρμας.
 • Τα εγγεγραμμένα μέλη του Σχολείου Διδακτικής θα μπορούν να παρακολουθούν τα σεμινάρια των μαθημάτων επιλογής σε προνομιακή τιμή.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • * Για την εγγραφή, συμμετοχή και υποστήριξη 10 μηνών στο “Σχολείο Διδακτικής” το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 360 ευρώ (μπορεί να εξοφληθεί σε 3 δόσεις ανά 2 μήνες, αρχίζοντας από την εγγραφή).
 • * ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ η τιμολόγηση συμμετοχής θα γίνει κατόπιν συμφωνίας.
 • * ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ θα ισχύουν εκπτώσεις κατόπιν συμφωνίας.
 • ** Το Σεμινάριο 2 (+2 δωρεάν) ωρών για τη διδασκαλία του αντικειμένου κάθε ενότητας/μαθήματος έχει κόστος 10 ευρώ (10 ευρώ x 13 ενότητες = 130 ευρώ).
 • *** Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής -όπως προαναφέρθηκε- εφόσον επιλεγούν, κοστολογούνται εκτός πακέτου συμμετοχής και Πιστοποίησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] .
 • Τηλεφωνικά στο 6996993322 , κ. Φώτης Παντόπουλος.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη!

Οι δημιουργοί του “Σχολείου Διδακτικής”,

Φώτης Παντόπουλος & Βασιλική Βλαχάκου

*******

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1) Εισαγωγή στις “Διδακτικές & Επικοινωνιακές Δεξιότητες – ΓΛΩΣΣΑ | Πως γίνομαι καλύτερος Δάσκαλος!” (EDUB201a) Φώτης Παντόπουλος

2) Εισαγωγή στις “Διδακτικές & Επικοινωνιακές Δεξιότητες – ΙΣΤΟΡΙΑ | Πως γίνομαι καλύτερος Δάσκαλος!” (EDUB201b) Φώτης Παντόπουλος

3) “Γλώσσα & Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο” (EDUB203) Φώτης Παντόπουλος

4) “Ιστορία στο Γυμνάσιο και σε Α’ και Β’ Λυκείου – Πηγές” (EDUB204) Φώτης Παντόπουλος

5) “Τα Θέματα Α’ και Γ’ – Περίληψη και Ερμηνευτικό Σχόλιο Λογοτεχνίας” (EDUB205) Φώτης Παντόπουλος

6) “Το Θέμα Β’ – Ασκήσεις θεωρίας και εφαρμογές (Α’)” (EDUB206) Φώτης Παντόπουλος

7) “Το Θέμα Β’ – Ασκήσεις θεωρίας και εφαρμογές (B’)” (EDUB207) Φώτης Παντόπουλος

8) “Το Θέμα Δ’ – Παραγωγή Λόγου (Α’)” (EDUB208) Φώτης Παντόπουλος

9) “Το Θέμα Δ’ – Παραγωγή Λόγου (B’)” (EDUB209) Φώτης Παντόπουλος

10) “Μεθοδολογία διόρθωσης γραπτών” (EDUB210) Φώτης Παντόπουλος

11) “Μεθοδολογία διαχείρισης σχολικών εγχειριδίων Γλώσσας στο Λύκειο” (EDUB211) Φώτης Παντόπουλος

12) “Ιστορία Προσανατολισμού: Μεθοδολογία διδασκαλίας” (EDUB212) Φώτης Παντόπουλος

13) “Ιστορία Προσανατολισμού: Μεθοδολογία γραφής πηγών” (EDUB213) Φώτης Παντόπουλος