ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ : “Επικοινωνιακή Στήριξη Νέων για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής – Μια παρεμβατική επικοινωνιακή δράση για εκπαιδευτικούς & εκπαιδευτές σε θέσεις Στελεχών Κοινωνικών Δομών” / (προγραμματισμός-εκδήλωση ενδιαφέροντος)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ : “Επικοινωνιακή Στήριξη Νέων για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής – Μια παρεμβατική επικοινωνιακή δράση για εκπαιδευτικούς & εκπαιδευτές σε θέσεις Στελεχών Κοινωνικών Δομών” / (προγραμματισμός-εκδήλωση ενδιαφέροντος)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ : “Επικοινωνιακή Στήριξη Νέων για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής – Μια παρεμβατική επικοινωνιακή δράση για εκπαιδευτικούς & εκπαιδευτές σε θέσεις Στελεχών Κοινωνικών Δομών” / (προγραμματισμός-εκδήλωση ενδιαφέροντος)
– Η διάρκεια θα είναι 3 ώρες +
– το κόστος 35 ευρώ
– θα ακολουθήσει δεύτερη συνάντηση (απαιτείται)
– θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
– θα παραδοθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Ενημερώστε με για το ενδιαφέρον σας με mail στο [email protected] ή με μήνυμα inbox με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο!).
Ευχαριστώ!