Εκπαίδευση Προσωπικού ΙΕΠΥΑ

Εκπαίδευση Στελεχών Ιδιωτικών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας