ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Επικοινωνία, εξυπηρέτηση & εκπαίδευση πελατών