ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ σε 3 κύκλους (3 x 3 ώρες +) για ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | Κυριακές 18/4, 25/4, 9/5/2021 (+ συμπληρωματικό αν χρειαστεί), ώρα 11 πμ – 2 μμ +

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ σε 3 κύκλους (3 x 3 ώρες +) για ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | Κυριακές 18/4, 25/4, 9/5/2021 (+ συμπληρωματικό αν χρειαστεί), ώρα 11 πμ – 2 μμ +

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ σε 3 κύκλους (3 x 3 ώρες +) για ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | Κυριακές 18/4, 25/4, 9/5/2021 (+ συμπληρωματικό αν χρειαστεί), ώρα 11 πμ – 2 μμ +

Συνάδελφοι, σας χαιρετώ!
Ετοιμάζονται 3 Σεμινάρια Επανάληψης :
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1) Όλα τα Σχολικά Εγχειρίδια που αφορούν την εξέταση (18/4/2021)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2) Τελικές απορίες και δουλειά επανάληψης σε Α΄και Β΄ Θέματα (25/4/2021)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3) Τελικές απορίες και δουλειά επανάληψης σε Γ΄και Δ΄ Θέματα (9/5/2021)
– Η διάρκεια κάθε Σεμιναρίου θα είναι 3 ώρες +
– το κόστος 35 ευρώ (για κάθε Σεμινάριο)
– θα ακολουθήσει συμπληρωματική συνάντηση, αν και όπου εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον!
– θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης για κάθε Σεμινάριο
– θα παραδοθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Ενημερώστε με εγκαίρως για το ενδιαφέρον σας με mail στο [email protected] ή με μήνυμα inbox με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο!).
Ευχαριστώ!