ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ σε 3 κύκλους (3 x 3 ώρες) για ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | Κυριακές 8/5, 15/5, 22/5/2022, ώρα 11 πμ – 2 μμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ σε 3 κύκλους (3 x 3 ώρες) για ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | Κυριακές 8/5, 15/5, 22/5/2022, ώρα 11 πμ – 2 μμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ σε 3 κύκλους (3 x 3 ώρες) για ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | Κυριακές 8/5, 15/5, 22/5/2022, ώρα 11 πμ – 2 μμ

Συνάδελφοι, σας χαιρετώ!
Ετοιμάζονται 3 Σεμινάρια Επανάληψης :
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1) Όλα τα Σχολικά Εγχειρίδια που αφορούν την εξέταση (8/5/2022)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2) Τελικές απορίες και δουλειά επανάληψης σε Α΄και Β΄ Θέματα (15/5/2022)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3) Τελικές απορίες και δουλειά επανάληψης σε Γ΄και Δ΄ Θέματα (22/5/2022)
– Η διάρκεια κάθε Σεμιναρίου θα είναι 3 ώρες
– το κόστος 25 ευρώ (για κάθε Σεμινάριο) λόγω επιδότησης
– θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης για κάθε Σεμινάριο
– θα παραδοθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Ενημερώστε με εγκαίρως για το ενδιαφέρον σας με mail στο [email protected] ή με μήνυμα inbox με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο!).
Ευχαριστώ!