ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ για την εξέταση του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ) / Εισαγωγική συνάντηση για το σύνολο των θεμάτων / Για Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021, 11 πμ – 2 μμ +…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ για την εξέταση του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ) / Εισαγωγική συνάντηση για το σύνολο των θεμάτων / Για Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021, 11 πμ – 2 μμ +…

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ για την εξέταση του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ) / Η συνάντηση αυτή είναι εισαγωγική και αφορά το σύνολο των θεμάτων /

Read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ : “Επικοινωνιακή Στήριξη Νέων για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής – Μια παρεμβατική επικοινωνιακή δράση για εκπαιδευτικούς & εκπαιδευτές σε θέσεις Στελεχών Κοινωνικών Δομών” / (προγραμματισμός-εκδήλωση ενδιαφέροντος)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ : “Επικοινωνιακή Στήριξη Νέων για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής – Μια παρεμβατική επικοινωνιακή δράση για εκπαιδευτικούς & εκπαιδευτές σε θέσεις Στελεχών Κοινωνικών Δομών” / (προγραμματισμός-εκδήλωση ενδιαφέροντος)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ : “Επικοινωνιακή Στήριξη Νέων για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής – Μια παρεμβατική επικοινωνιακή δράση για εκπαιδευτικούς

Read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / Η Γλώσσα & Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο (Α’): “Γλωσσική παιδεία, μεθοδολογία παράδοσης και σκέψης ενοτήτων και λογοτεχνικών έργων, διαχείριση ερωτήσεων μαθητών” / Για Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021, 3 μμ – 6 μμ + …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / Η Γλώσσα & Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο (Α’): “Γλωσσική παιδεία, μεθοδολογία παράδοσης και σκέψης ενοτήτων και λογοτεχνικών έργων, διαχείριση ερωτήσεων μαθητών” / Για Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021, 3 μμ – 6 μμ + …

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ανακοινώνω πως προγραμματίζεται ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / Η Γλώσσα & Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο (Α’): “Γλωσσική παιδεία, μεθοδολογία παράδοσης και σκέψης ενοτήτων και

Read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ για τη μέθοδο D.A.T. (Do After That method) – (προγραμματισμός-προεγγραφές)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ για τη μέθοδο D.A.T. (Do After That method) – (προγραμματισμός-προεγγραφές)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ για τη μέθοδο D.A.T. (Do After That method), ένα εργαλείο βελτίωσης δεξιοτήτων και διαχείρισης κρίσεων για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές (προγραμματισμός-προεγγραφές). Το συγκεκριμένο Σεμινάριο

Read more