ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: “Τα μονοτροπικά και τα πολυτροπικά κείμενα στα Νέα Ελληνικά” / Σάββατο 20/2/2021, ώρα 6:30-8:30 + μμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: “Τα μονοτροπικά και τα πολυτροπικά κείμενα στα Νέα Ελληνικά” / Σάββατο 20/2/2021, ώρα 6:30-8:30 + μμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ:
“Τα μονοτροπικά και τα πολυτροπικά κείμενα στα Νέα Ελληνικά” / Σάββατο 20/2/2021, ώρα 6:30-8:30 + μμ
– Η διάρκεια θα είναι 2 ώρες +
– το κόστος 25 ευρώ
– θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
– θα παραδοθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Ενημερώστε με για το ενδιαφέρον σας με mail στο [email protected] ή με μήνυμα inbox με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο!).
Ευχαριστώ!