ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ για την εξέταση του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ) / Εισαγωγική συνάντηση για το σύνολο των θεμάτων / Για Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021, 11 πμ – 2 μμ +…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ για την εξέταση του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ) / Εισαγωγική συνάντηση για το σύνολο των θεμάτων / Για Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021, 11 πμ – 2 μμ +…
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ για την εξέταση του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ) / Η συνάντηση αυτή είναι εισαγωγική και αφορά το σύνολο των θεμάτων / Για Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021, 11 πμ – 2 μμ +…
– Η διάρκεια θα είναι 3 ώρες +
– το κόστος 35 ευρώ
– θα ακολουθήσει δεύτερη συνάντηση, αν οι συμμετέχοντες/ουσες εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον για κάποιο από τα επιμέρους θέματα της εξέτασης
– θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
– θα παραδοθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Ενημερώστε με για το ενδιαφέρον σας με mail στο [email protected] με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο!).
Ευχαριστώ!