ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: “Τρόπος αξιοποίησης των σχολικών εγχειριδίων (Β’ και) Γ’ Λυκείου σε συνάρτηση με τα Πανελλαδικά θέματα, τις διορθωτικές οδηγίες και τις οδηγίες ΙΕΠ” / Για Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021, 9-12 το πρωί +…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:  “Τρόπος αξιοποίησης των σχολικών εγχειριδίων (Β’ και) Γ’ Λυκείου σε συνάρτηση με τα Πανελλαδικά θέματα, τις διορθωτικές οδηγίες και τις οδηγίες ΙΕΠ” / Για Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021, 9-12 το πρωί +…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:
“Τρόπος αξιοποίησης των σχολικών εγχειριδίων (Β’ και) Γ’ Λυκείου σε συνάρτηση με τα Πανελλαδικά θέματα, τις διορθωτικές οδηγίες και τις οδηγίες ΙΕΠ” / Για Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021, 9-12 το πρωί +…
– Η διάρκεια θα είναι 3 ώρες +
– το κόστος 35 ευρώ
– θα ακολουθήσει δεύτερη συνάντηση, αν οι συμμετέχοντες/ουσες εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον!
– θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
– θα παραδοθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Ενημερώστε με για το ενδιαφέρον σας με mail στο [email protected] ή με μήνυμα inbox με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο!).
Ευχαριστώ!