ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ για: 1) Α’ ΘΕΜΑ, 2) Γ’ ΘΕΜΑ, 3) Πολυτροπικά Κείμενα / Για Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021, 11 πμ – 2 μμ +…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ για: 1) Α’ ΘΕΜΑ, 2) Γ’ ΘΕΜΑ, 3) Πολυτροπικά Κείμενα / Για Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021, 11 πμ – 2 μμ +…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ για τα παρακάτω αντικείμενα:
1) Α’ ΘΕΜΑ (Περίληψη) 2) Γ’ ΘΕΜΑ (Λογοτεχνία) 3) Πολυτροπικά Κείμενα (ανάλυση-γραφή) / Για Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021, 11 πμ – 2 μμ +…
– Η διάρκεια θα είναι 3 ώρες +
– το κόστος 35 ευρώ
– θα ακολουθήσει δεύτερη συνάντηση, αν οι συμμετέχοντες/ουσες εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον
– θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
– θα παραδοθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Ενημερώστε με για το ενδιαφέρον σας με mail στο [email protected] ή με μήνυμα inbox με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο!).
Ευχαριστώ!