ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ιστορίας Προσανατολισμού για 29/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ιστορίας Προσανατολισμού για 29/11/2020
Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνω πως σχεδιάζεται η διεξαγωγή σεμιναρίου με αντικείμενο τη διδασκαλία της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (τρόπος παράδοσης υλικού και πηγές).
– Η διάρκεια θα είναι 2 ώρες
– θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
– θα παραδοθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM
Ενημερώστε με για το ενδιαφέρον σας με mail στο [email protected] με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας.
Ευχαριστώ!